top of page

עלמה רידר תותקן על כל מחשבי בית הספר

 

אנחנו מאמינים שהקראה היא מוצר צריכה בסיסי.

 

כל תלמיד יכול לבחור אם להיעזר בה או לא, בדיוק כמו שיכול לבחור האם להשתמש בword או במוצר אחר. בין אם הוא "מאובחן" כלקוי למידה או לרו!

 

מודל הרישוי של עלמה רידר מאפשר להתקין את התוכנה על כל מחשבי בית הספר או המוסד, בעלות שנתית קבועה.

 

 

bottom of page