top of page
מי עוד משתמש בעלמה רידר?

בתי ספר המשתמשים בעלמה רידר (רשימה חלקית):

 

בית ספר הדקל תל אביב

בית ספר און תל אביב

בית ספר ניצנים רמת גן

בית ספר אלומות תל אביב

בית ספר חקלאי נהלל

בית ספר אורות בנים

בית ספר רמת אביב ג' תל אביב

תיכון עירוני ד' תל אביב 

בית ספר צהלה תל אביב

חטיבת ביניים יהלום - שוהם

תיכון מעיין השחר

תיכון עתידים חולון

בית ספר יסודי מועצה אזורית מרחבים 

בית ספר רגבים באר טוביה

בית ספר יסודי חסן ערפה, יפו (כולל תוכנת הקראה בערבית)

 

 

מוסדות אקדמיים ואחרים המשתמשים בעלמה רידר (רשימה חלקית):

bottom of page