top of page

עלמה רידר בכיתת לקויי למידה

 

עלמה רידר מאפשר למי שמתקשה בערוץ הויזואלי, הקריאה, לקבל את התוכן בערוץ נפרד או נוסף, הערוץ השמיעתי.

 

עלמה רידר מקריאה כל טקסט שניתן להעתקה: מהאינטרנט, ממצגות, מסמכי וורד, דוא"ל ועוד.

 

הרקע נע מתחת המילה המוקראת, לעזרה בקריאה וכך עוזר לתלמיד להבין ולקשר בין המילה המושמעת לנקרא.

 

לתלמיד יש שליטה על מהירות ההקראה ואפשרות יצוא לקובץ mp3.

 

 

ברוב מוסדות ההשכלה הגבוהה, ישנה כיתה ייחודית לתלמידים בעלי לקויות למידה, וברוב העמדות מותקנת עלמה רידר.

 

bottom of page