top of page

שימוש בעלמה רידר להקראת מבחנים

 

כיום, תלמידים הזכאים להתאמה הרלוונטית, יושבים מול מורה, בין אם אישית או קבוצתית, המקריא/ה להם את השאלון.

 

מעבר לחסכון בעומס התפעולי על סגל בית הספר, לשימוש בהקראה אוטומטית על ידי עלמה רידר, מספר יתרונות

 

1) התלמיד יכול לשמוע את המבחן בקצב שלו, ולחזור על הקראה של שאלות או קטעים במבחן פעם אחר פעם ללא אי הנעימות שב"לבקש שוב".

2) ההקראה היא סטנדרטית ואחידה, ונטולת הטיות. 

bottom of page